Kategorie: Fyzioterapeutické techniky

Senso-motorické cvičení

metoda založená na vzájemném propojení aferentní a eferentní informace při řízení pohybu. Využívá se cvičení na labilních plochách k terapii funkčních poruch především stabilizačního systému.

print Formát pro tisk