Fyzioterapeut

Lubomír Kolář
Vzdělání
SZŠ Teplice – obor rehabilitace
Odborné kurzy

1992

Postizometrická relaxace

1993

Mobilizace periferních kloubů a páteře

1995

Mobilizace sternocostálního skloubení

 

Léčba funkční sterility metodou pí. L. Mojžíšové

 

Škola zad

1996 – 1997

Senzomotorická stimulace

1997 – 1998

Integrující dýchání a práce s tělem

1998

Spiraldynamik® – praktikant

1999

Míčkování

2000

Spiraldynamik® – asistent

 

Cvičení s velkými míči a S-ball

2001

Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitace

2004 – 2005

Reflexní zónová terapie nohy

Každoroční absolvování refresh-kurzů Spiraldynamik®

Pracovní zkušenosti

1986 – 1989

ZÚNZ Praha 9 – fyzioterapeut

1989 – 1991

Národní divadlo – fyzioterapeut

1991 – 1994

Privátní praxe (Reviva, Středisko reflexní terapie)

1994 – 2001

NZZ ČSOB a.s. – fyzioterapeut

2001 – 9/2007

Motus rehabilitace – fyzioterapeut, jednatel a spolumajitel

11/2007

SENSUS Fyzioterapie – privátní praxe

Další

Přednášková činnost – informační kurzy Spiraldynamik®