Filozofie

Pohyb se stane léčebným prvkem, ne podnětem k bolesti. Bolest je pro nás všechny nepříjemný vjem, je ale důležitým signálem ke změně, ne pouze podnětem k užívání analgetik. Cílem je, aby váš běžný život a sportovní aktivity byly pro vás radostí.

Důraz je kladen na:

  • včasnou a cílenou terapii, vaši motivaci k aktivnímu přístupu a spoluzodpovědnosti

  • výuku správných pohybových stereotypů a jejich integraci do běžných denních činností, práce, sportovních aktivit a ostatních koníčků

  • vysvětlení příčin obtíží a účinků zvolené terapie

  • nejen na kvantitu pohybu, ale také na kvalitu