Fyzioterapeutické techniky

Spiraldynamik®

je anatomicky podložený koncept trojrozměrného držení těla a pohybové koordinace, jež vychází z archaických pohybů a tak i fyzioterapie směřuje k obnovení přirozených pohybových vzorců.

Kinesiotaping

ošetření nejen svalů, vazů elastickým tapem bez omezení pohybu se širokou škálou užití. Základ Medical taping concept byl položen v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku a Koreji. Hlavní myšlenkou je, že k udržení zdraví a jeho znovunastolení jsou důležité pohyb a svalová aktivita.

3D práce s tělem

ošetření celého těla. Terapie v níž se prolínají fáze protažení, pasivního a aktivního 3dimenzionálního pohybu a masáže. I v této technice jsou využívány pohyby a principy z konceptu Spiraldynamik®.

Mobilizační techniky

nenásilné obnovení pohybu zablokovaných segmentů

Metoda pí L. Mojžíšové, léčba funkční ženské sterility

fyziologický způsob léčby neplodnosti žen založený na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. Pozitivně jsou ovlivněny i další související potíže — například bolestivá menstruace, bolesti hlavy, zad atd.

Senso-motorické cvičení

metoda založená na vzájemném propojení aferentní a eferentní informace při řízení pohybu. Využívá se cvičení na labilních plochách k terapii funkčních poruch především stabilizačního systému.

Techniky měkkých tkání

Reflexologie nohy

Foam Rolling

(práce s fasciemi)